Atos Medical AB

Anställd: 1999 – 2014

Webbplats

Min arbetsplats i Hörby åren 1999 – 2014
Nuvarande huvudkontor

Anställning och arbetsuppgifter

15 års anställning med många olika tjänster och arbetsuppgifter
 • QlikView – Utveckling och design av applikationer
  Utvecklade många QV-applikationer! Lärde mig att skriva laddningskript för ETL-delarna samt att designa rapporter med alla tänkbara och tillgängliga tekniker. Utvecklade utifrån många olika datakällor på många olika användningsområden. Även för dotterbolagen runt om i världen.
  Läs mer om min QlikViewresa…
 • SAP BI/BW – Systemadministratör och utvecklare. Ansvarig för användarkonton, roller och behörigheter, processkedjor, modellering och framtagning av rapporter m m. Kontakter med konsulter. Erfarenhet av version 3 och 7.
  Det mest komplexa jag har arbetat med. Underhåll och övervakning av dataladdningar via processkedjor, modellering, uppbyggnad och underhåll av roller & behörigheter. Skapande av diverse avancerade rapporter. Mycket kvälls- och helgjobb. Utbildade användare!
  Läs mer om min SAP Business Warehouse/BW/BI kompetens och erfarenhet…
 • SAP ECC ERP, SAP Solution Manager, SAP APO och SAP CRM – Systemadministratör. Hantering av användarkonton, roller och behörigheter med mera.
  Byggde upp roller och behörigheter i ECC ERP från grunden. Lärde mig mycket om olika transaktionskoder, tabeller, moduler, transporter etc.
  Läs mer om min SAP kompetens och erfarenhet…
 • Microsoft SQL Server – Samlad lång erfarenhet från olika håll genom arbetsuppgifter och uppdrag inom BI, CRM, ERP, HR, backup och SAP etc.
  Som backupansvarig skapade jag bl a schemalagda transaktionslogsbackuper och underhåll via Management Studio. Som SAP-admin utförde jag vissa databasadministrativa arbetsuppgifter. I QlikView hämtade jag data från databastabeller för rapportering m m.
  Läs mer om min SQL Server kompetens och erfarenhet…
 • Lotus Notes Domino administratör och applikationsutvecklare. Ansvar för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden.
  Under många år byggde jag applikationer/databaser för att hålla reda på Atos mätdon, underhåll, produktändringar, avvikelser, projekt, säljstöd, reklamationer, leverantörer, distributörer m m.
  Läs mer om min kompetens och erfarenhet…
 • PC-tekniker – installation av datorer och användarsupport.
  Under vissa perioder hjälpte jag till med bl a installation av datorer. Arbetade också med support till användare.
 • Backupansvarig – Planering, övervakning och säkerhet. Ansvar för företagets backup av data under många år.
  Huvudansvarig för företagets backup och restore i mer än 10 år.
  Läs mer om min kompetens och erfarenhet…
Tjänstgöringsintyg/betyg…

Projekt och utveckling

Claus Bjerre besöker Postkodmiljonären