GfK AB

×
Denna sida kommer att kompletteras med mer information under 2020!
Webbplats

Anställd: 1991 – 1998 (Bisyssla 8-15 timmar i veckan)

Min arbetsplats i Lund. Huvudkontoret för GfK Sverige finns idag (år 2017) istället på adress Sankt Lars väg 43.

Anställning och arbetsuppgifter

Bisyssla 8-15 timmar per vecka.
  • Registrering av information med hjälp av PC; alla de inköp som hushållen bokfört och därefter skickat in via post per vecka (se nedan)

Referenser, dokumentation, tips och råd, länkar m m

Om GfK på Wikipedia…