Region Skåne

× OBS! Denna sida är under utveckling!

Mina arbetsplatser i Hässleholm, Lund och Malmö

Anställning och arbetsuppgifter

 • Konfiguration i Cubic
  Planering, indatering, konfiguration och uppdatering av priser, villkor och geografi mm i Cubic biljettsystem (Skånetrafikens gamla biljettsystem).

  Ovan en bild från Farefile-modulen

 • Testning och utskick
  Testning och utskick av taxefiler i och till olika fysiska enheter (Cubic biljettsystem).

  Vårt före detta testrum i Lund

 • Rapportering av data
  Rapportering av data för uppföljning och försäljning från samtliga biljettsystem. Mycket av informationen och statistiken hämtades från en QlikView-webbserverlösning
 • Resurs i migreringsprojekt
  Teknisk resurs i ett migreringsprojekt gällande flytt av data relaterad till kunders resterande Jojo reskassa (värde i kr), till ny plattform.

  Innebar bland annat kartläggning, planering, datahämtning, avstämning och uppföljning. Påbörjades redan i början på år 2019, men merparten av jobbet gjordes vår/sommar 2020.

 • Slutarkivering av Cubicdata i MS Azure Storage
  Utläsning av Cubicdata (Skånetrafikens gamla biljettsystem) från en Oracle-databas och därefter uppladdning och slutarkivering av denna data i Azure efter systemstängningen våren 2020.
 • Support
  Support av diverse Cubic-jojokorts-frågor från vår Kundtjänst och våra Kundcenter. Efter stängningen av systemet våren 2020, så hjälpte jag till med att ta fram nödvändig data för att kunna hantera diverse kundärenden
 • Myndighets- och bedrägeriärenden
  Behjälplig i myndighetsärenden och i bedrägeriärenden. Innebar bland annat att söka fram relevanta uppgifter ur biljettsystemen som olika personer av olika skäl efterfrågade.
 • Hjälpsidor och uppdatering av information
  Uppdatering av hjälpsidor i en webbaserad kunskapsbank för Skånetrafikens nya biljettsystem.
 • Skånetrafikens nya biljettsystem
  Konfiguration av nya erbjudanden och biljettrelaterad information i Skånetrafikens nya biljettsystem

  Nya biljettsystemet började att användas år 2017

Tjänstgöringsintyg/betyg…

Projekt och utveckling

 • Resurs i migreringsprojekt
  Teknisk resurs i ett migreringsprojekt gällande flytt av data relaterad till kunders resterande Jojo reskassa (värde i kr), till ny plattform.

  Innebar bland annat kartläggning, planering, datahämtning, avstämning och uppföljning. Påbörjades redan i början på år 2019, men merparten av jobbet gjordes vår/sommar 2020.

 • Slutarkivering av Cubicdata i MS Azure Storage
  Utläsning av Cubicdata (Skånetrafikens gamla biljettsystem) från en Oracle-databas och därefter uppladdning och slutarkivering av denna data i Azure efter systemstängningen våren 2020.