SBI Engineering

×Denna sida kommer att kompletteras med mer information under 2020!
Anställd i uppdragsform: 5 veckor under 2017

Webbplats

Min arbetsplats i Malmö.

Anställning och arbetsuppgifter

Genomgång av delar i ett pågående kundprojekt ur ett Business Intelligence perspektiv
– 5 veckors uppdrag.
  • Studie och inlärning av ett kundprojekts idé, dokumentation, kravspecifikation och förväntningar
  • Studie och utvärdering generellt – av flöde/databas/teknik/beräkningar & mätetal/kub/rapporter
  • Studie och utvärdering – av befintliga rapporter i Microsoft Power BI
  • Studie och utvärdering – av projektdel skapad i SQL Server Integration Services (SSIS)
  • Studie och utvärdering – av projektdel skapad i SQL Server Analysis Services (SSAS)