Uniper

Uppdrag: 2016, 9 månader

Webbplats

Min arbetsplats i Malmö

Anställning och arbetsuppgifter

Uppdrag genom Experis AB, 2016-04-04 – 2016-12-31Tjänstgöringsintyg
SAP MM Procurement support samt medverkan vid BAT, ORT och MOCK tester
 • SAP ECC ERP – BAT, ORT och MOCK tester
  Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP som dokumenterades i SAP Solution Manager.

  Läs mer om BAT-, MOCK- och ORT-tester…

 • Purchase Requisition (PR)/Anmodan
  Lärde mig att skapa och hantera anmodan/PR i SAP och hur Unipers frisläppande och workflow/godkännandeprocess runt anmodan/PR/beställning/PO fungerade.

  Läs mer…

 • Purchase Order (PO)/Inköpsorder/Beställning
  Lärde mig skapa och hantera beställningar via inköpsorder/PO i SAP och hur Unipers workflow/godkännandeprocess kring inköp/beställningar fungerade.

  Läs mer…

 • Kontrakt, BDN-kontrakt
  Under mina sista veckor på Uniper jobbade jag med att registrera en mängd kontrakt med timpriser på tekniska konsulter för olika leverantörer

  Läs mer om kontrakt i SAP…

 • Material Resource Planning (MRP)
  Jag utvärderade, testade och dokumenterade MRP för användning på Barsebäcksverket

  Läs mer om Material Resource Planning (MRP)…

 • Reservationer och plocklistor
  Jag arbetade mycket med att utvärdera hur Barsebäcksverket använde reservationer i SAP. Skrev en instruktion och dokumenterade resultat m m

  Läs mer om reservationer och plocklistor…

 • Inventering
  På uppdrag av Uniper gjorde jag en kartläggning, utvärdering och en instruktion.

  Läs mer om Inventering…

 • Automatisk beställning (Auto PO)
  Kartläggning, utvärdering och dokumentation. I systemet fanns möjlighet att skapa automatiska beställningar som byggde på inmatade kontrakt med koppling till leverantörer.

  Läs mer om Automatisk PO…

 • Uniper PDMS – ”Purchase File”
  Kartläggning, utvärdering och dokumentation av Unipers ”Procurement Document Management System” (PDMS). Externa filer länkas in i SAP via insända mejl eller manuellt via menyval.

  Läs mer om min erfarenhet på DMS-området…

 • SAP BW support samt deltagande vid MOCK/BAT/ORT-tester
  Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP BW som dokumenterades i SAP Solution Manager.

  Läs mer om mina erfarenheter kring tester i SAP…

 • QlikView support
  Uniper använde rapporter i QlikView som visade beställt och fakturerat. Jag lärde mig uppdatera applikationen med ny data. QlikView skulle ersättas av SAP BW-rapporter och användes sparsamt. Jag gjorde en kartläggning och dokumentation med alla fakta om applikationen.

  Läs mer om min kompetens inom QlikView…

 • Material Master Data
  Underhåll av master data på bland annat MRP-flikarna. Jag utvärderade, testade och dokumenterade gällande Material Resource Planning (MRP) och ”Automatisk beställning” (AutoPO).

  Läs mer om master data underhåll…

 • Service Master Data
  Arbetade lite med Service masterdata-underhåll. I samband med att jag registrerade nya kontrakt i systemet kom jag i kontakt med masterdata även för tjänster.

  Läs mer om master data underhåll…

 • Tjänsteregistrering
  Registrerade min egen konsulttid i systemet vissa månader och lärde mig lite om Service Entry Sheets (SES)

Projekt och utveckling

SAP2007 – 2014

xxx
 • Instruktion Inventering