Backup

Erfarenhet: 1999 – 2013 som backupansvarig på Atos Medical AB och år 2015 hade jag ett 6 veckors backupuppdrag på Sony Mobile Communications.
Jag tyckte det var roligt att arbeta med backup och restore. Som ansvarig fick jag planera, övervaka och dokumentera backupjobben. Dagligen fick jag byta band i backupmaskinen och se till att övriga band förvarades tryggt och säkert. Företaget jag arbetade på växte och datamängden att ta kopia på blev bara större och större med åren. Verktygen och utrustningarna som jag hade tillhands skiftade också med åren. Bandstationerna gick från att ha en singel drive till att ha dubbla inbyggda i ett stort kabinett med 60 slots. Banden som kunde köpas från leverantörerna rymde mer och mer data för varje år som gick och Backup Exec-versionerna blev bara bättre och bättre! Under 6 veckor sommaren 2015 jobbade jag med backupen på Sony Mobile Communications. Där användes NetBackup. Storebror till Backup Exec

Bild som visar hur gränssnittet i Backup Exec kan se ut. Här version 12.5.

Transaktionsloggsbackup av en Microsoft SQL databas!

Under mitt uppdrag på Sony Mobile Communications, sommaren 2015, jobbade jag med en stor backup-robot som hanterade flera hundra band.

Se video ovan från Youtube som visar en HP MSL Tape Library Family med LTO-6.

Arbetsplatser där jag arbetat med backup och restore

Sony Mobile Communications2015 Läs mer

Semestervikariat 6 veckor.
  • Assistans vid backupövervakning (NetBackup)
  • Serverdriftsövervakning och felsökning

Atos Medical AB1999 – 2014 Läs mer

15 års anställning med många olika tjänster och arbetsuppgifter. Arbetade med backup och restore parallellt med andra uppgifter under många år!
  • QlikView – Utveckling och design av applikationer.
  • SAP BI/BW – Systemadministratör och utvecklare. Ansvarig för användarkonton, roller och behörigheter, processkedjor, modellering och framtagning av rapporter m m. Kontakter med konsulter. Erfarenhet av version 3 och 7.
  • SAP ECC ERP, SAP Solution Manager, SAP APO och SAP CRM – Systemadministratör. Hantering av användarkonton, roller och behörigheter med mera.
  • Microsoft SQL Server – Samlad lång erfarenhet från olika håll genom arbetsuppgifter och uppdrag inom BI, CRM, ERP, HR, backup och SAP etc.
  • Lotus Notes Domino administratör och applikationsutvecklare. Ansvar för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden.
  • PC-tekniker – installation av datorer och användarsupport.
  • Backupansvarig – Planering, övervakning och säkerhet. Ansvar för företagets backup av data under många år.