Bildbehandling

Min erfarenhet och kompetens

Kurs

Adobe PhotoshopLexicon2000

3 dagars kurs på Lexicon, 2000-10-04 – 2000-10-06.
Kursintyg

Arbetsplats där jag använde bildbehandling

Atos Medical AB1999 – 2014 Läs mer

15 års anställning med många olika tjänster och arbetsuppgifter. Använde Photoshop för att bland annat skapa bilder till mina Lotus Notes applikationer! Och Snagit som ett fantastiskt hjälpmedel för att göra instruktioner och bildbeskrivningar m m
  • QlikView – Utveckling och design av applikationer.
  • SAP BI/BW – Systemadministratör och utvecklare. Ansvarig för användarkonton, roller och behörigheter, processkedjor, modellering och framtagning av rapporter m m. Kontakter med konsulter. Erfarenhet av version 3 och 7.
  • SAP ECC ERP, SAP Solution Manager, SAP APO och SAP CRM – Systemadministratör. Hantering av användarkonton, roller och behörigheter med mera.
  • Microsoft SQL Server – Samlad lång erfarenhet från olika håll genom arbetsuppgifter och uppdrag inom BI, CRM, ERP, HR, backup och SAP etc.
  • Lotus Notes Domino administratör och applikationsutvecklare. Ansvar för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden.
  • PC-tekniker – installation av datorer och användarsupport.
  • Backupansvarig – Planering, övervakning och säkerhet. Ansvar för företagets backup av data under många år.

Referenser, dokumentation, tips och råd, länkar m m

Om bildbehandling enligt Wikipedia…