Business Intelligence (BI)

Annons

Min erfarenhet och kompetens

Kurser och utbildningar inom BI

Indirekt – Systemutveckling .NET Newton yrkeshögskola2014 – 2015
QlikView – “Advanced Topics in Design and Development”Qlik2013 Läs mer

2 dagars kurs på Qlik. Datum: 2013-06-03 – 2013-06-04
 • Identify the advantages and use cases for advanced Set Analysis
 • Use the appropriate functions in Set Analysis expressions
 • Debug and fix Set Analysis expressions
 • Use other advanced functions such as Hierarchy and Aggr
 • Validate the data and the results
 • Identify advanced data modeling and table integration approaches used to develop QlikView applications
 • Explain QlikView data storage concepts and apply performance tuning techniques
 • Explain the fundamentals of Direct Discovery
Kursintyg

QlikView – QlikView DesignCellent2013 Läs mer

2 dagars QlikView Designer kurs hos Cellent Mittelstandsberatung i Tyskland, Troisdorf (2013-07-17 – 2013-07-18)
 • Layout und Design
 • Umgang mit Arbeitsblättern
 • Listbox, Multibox, Tabellenbox
 • Menü ”Einstellungen”
 • Diagramme, Tabellen
 • Multidimensionale Tabellen, Messzeiger
 • Schaltflächen und Aktionen
 • Komplexe Berechnungen mit Auswahlformeln und AGGR-Funktion
 • Formeln und dynamische Ausdrücke, Report, Lesezeichen
Kursintyg
Indirekt – Excel2010 – Fördjupningmi@ datautbildning2012
Indirekt – Excel2010 – Diagrammi@ datautbildning2012
QlikView för applikationsutvecklareQlik2000 Läs mer

2 dagars kurs på QlikTech – april 2000. Kursledare: Lena Jeppesen.
 • Att skapa en QlikView-applikation från grunden
 • Att hämta in data till QlikView med ODBC och SQL
 • Att hämta in data från olika typer av textfiler
 • Att förstå QlikViews sätt att hantera tabeller
 • Att integrera andra applikationer med QlikView
 • Att skapa avancerad layout
 • Att ge en översikt av QlikViews avancerade funktioner
Kursintyg

Arbetsplatser där min kunskap inom BI har används

SBI Engineneering2017 Läs mer

Om SBI Engineering…

Genomgång ur ett BI perspektiv av ett pågående kundprojekt – 5 veckors uppdrag.

Uniper/Sydkraft AB2016 Läs mer

SAP MM Procurement support samt medverkan vid BAT och MOCK tester
 • SAP ECC ERP – BAT, ORT och MOCK tester. Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP som dokumenterades i SAP Solution Manager. Läs mer…
 • Purchase Requisition (PR)/Anmodan. Lärde mig att skapa och hantera anmodan/PR i SAP och hur Unipers workflow/godkännandeprocess runt anmodan/PR/beställning/PO fungerade. Läs mer…
 • Purchase Order (PO)/Inköpsorder/Beställning. Lärde mig skapa och hantera beställningar via inköpsorder/PO i SAP och hur Unipers workflow/godkännandeprocess kring inköp/beställningar fungerade. Läs mer…
 • Kontrakt, BDN-kontrakt. Under mina sista veckor på Uniper jobbade jag med att registrera en mängd kontrakt med timpriser på tekniska konsulter för olika leverantörer. Läs mer…
 • Material Resource Planning (MRP). Jag utvärderade, testade och dokumenterade MRP för användning på Barsebäcksverket. Läs mer…
 • Reservationer och plocklistor. Jag arbetade en hel del med att utvärdera hur Barsebäcksverket använde reservationer i SAP. Skrev en instruktion och dokumenterade resultat m m. Läs mer…
 • Inventering. På uppdrag av Uniper gjorde jag en kartläggning, utvärdering och en instruktion. Läs mer…
 • Automatisk beställning (Auto PO). Kartläggning, utvärdering och dokumentation. I systemet fanns möjlighet att skapa automatiska beställningar som byggde på inmatade kontrakt med koppling till leverantörer. Läs mer…
 • Uniper PDMS – ”Purchase File”. Kartläggning, utvärdering och dokumentation av Unipers ”Procurement Document Management System” (PDMS). Externa filer länkas in i SAP via insända mejl eller manuellt via menyval. Läs mer…
 • Material Master Data. Underhåll av master data på bland annat MRP-flikarna. Jag utvärderade, testade och dokumenterade gällande Material Resource Planning (MRP) och ”Automatisk beställning” (AutoPO). Läs mer…
 • Service Master Data. Arbetade lite med Service masterdata-underhåll. I samband med att jag registrerade nya i systemet kom jag i kontakt med masterdata även för tjänster. Läs mer…
 • Tjänsteregistrering. Registrerade min egen konsulttid i systemet vissa månader och lärde mig lite om Service Entry Sheets (SES) m m
 • SAP Business Warehouse (BW) support samt deltagande vid MOCK/BAT/ORT-tester. Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP BW som dokumenterades i SAP Solution Manager.Läs mer…
 • QlikView support. Uniper använde rapporter i QlikView som visade beställt och fakturerat. Jag lärde mig uppdatera applikationen med ny data. QlikView skulle ersättas av SAP BW-rapporter och användes sparsamt. Jag gjorde en kartläggning och dokumentation med alla fakta om applikationen.

Atos Medical AB1999 – 2014 Läs mer

15 års anställning med många olika tjänster och arbetsuppgifter
 • QlikView – Utveckling och design av applikationer.
 • SAP BI/BW – Systemadministratör och utvecklare. Ansvarig för användarkonton, roller och behörigheter, processkedjor, modellering och framtagning av rapporter m m. Kontakter med konsulter. Erfarenhet av version 3 och 7.
 • SAP ECC ERP, SAP Solution Manager, SAP APO och SAP CRM – Systemadministratör. Hantering av användarkonton, roller och behörigheter med mera.
 • Microsoft SQL Server – Samlad lång erfarenhet från olika håll genom arbetsuppgifter och uppdrag inom BI, CRM, ERP, HR, backup och SAP etc.
 • Lotus Notes Domino administratör och applikationsutvecklare. Ansvar för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden.
 • PC-tekniker – installation av datorer och användarsupport.
 • Backupansvarig – Planering, övervakning och säkerhet. Ansvar för företagets backup av data under många år.

Referenser, dokumentation, tips och råd, länkar m m

Om Business Intelligence (BI) på Wikipedia…