Lotus (IBM) Notes Domino

×OBS! Denna sida är under utveckling!

Lotus Notes klient och Lotus Domino server

Webbplats Lotus Notes

Åren 1999 – 2014 arbetade jag som applikation- och databasutvecklare, och som systemadministratör. Ansvarade för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter m m. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden. För webb och klient.

Min erfarenhet och kompetens

Applikationsutveckling

Exempel på applikationer med databas som jag har utvecklat i Lotus Notes Domino. För klient och webb.
Mätdon – register över befintliga mätdon, övervakningsfunktion för att bevaka kalibreringsdatum, lagring av kalibreringsdokument, visning eller lagring av foto på mätdon
Maskin och Underhåll – databas/applikation för utrustningar, underhållsprofiler och arbetsorder, övervakningfunktion för att bevaka viktiga datum, lagring av dokument och foto
US Customer database – CRM-applikation för kunder och prospekts för dotterbolaget i USA. Kunder/prospekts var uppdelade på patienter och sjukhus. Kontaktperson och rapporter, mötesanteckningar, filer kunde registreras och lagras.
DE Customer database – CRM-applikation för kunder och prospekts för dotterbolaget i Tyskland.
SE Customer database – CRM-applikation för kunder och prospekts för det svenska moderbolaget.

Systemadministration

Exempel på arbetsuppgifter som jag hade som systemadministratör i Lotus Notes Domino.
 • Lägga till och underhålla användarkonton – Skapande av id-filer
 • Tilldelning av användare till databaser och applikationer. Ansvar för behörigheter i hela systemet
 • Ansvar för mejltrafik och konfigurering
 • Ansvar för backup/restore, övervakning och databasoptimering av system
Mejlboxar i Lotus Notes Domino ersattes runt år 2006 av Outlook/Exchange på företaget. Många applikationer som jag hade utvecklat fortsatte dock att användas fram till åtminstone år 2014.

Utvecklingsverktyget Domino Designer

Exempel på möjligheter som finns i Domino Designer.
Lotus Script Läs mer

Använt Lotus Script mycket i applikationerna….
Mer information kommer att läggas till här….
@Formler Läs mer

Använt @Formler mycket i applikationerna….
Mer information kommer att läggas till här….

Utbildning

Lotus Notes DominoWM‑Data1998 – 1999

Utbildning 1998-09-07 – 1999-03-12.
 • Lotus Notes/Domino – Applikationsutveckling 1
 • Lotus Notes/Domino – Applikationsutveckling 2
 • Lotus Notes/Domino – Systemadministration 1
 • Lotus Notes/Domino – Lotus Script
 • Lotus Notes/Domino – Basic & Power User
 • Lotus Notes/Domino – Interaktiva Internetapplikationer
 • ECDL office 97
 • Grunder i PC & Operativsystem & Nätverk
 • Microsoft Windows 95 & Windows NT 4
 • Datakommunikation & Nätverk
 • Webbutveckling – Administration, Photoshop 5, Frontpage 98
 • Projektstyrning / MS Projekt 98
 • Presentationsteknik
 • Utbildningsintyg

Certifieringar

 • CLS – Lotus Notes/Domino – Applikationsutveckling 1
 • CLS – Lotus Notes/Domino – Applikationsutveckling 2

Arbetsplats där min kompetens inom Lotus Notes Domino användes

Atos Medical AB1999 – 2014Läs mer

15 års anställning med många olika tjänster och arbetsuppgifter
 • QlikView – Utveckling och design av applikationer.
 • SAP BI/BW – Systemadministratör och utvecklare. Ansvarig för användarkonton, roller och behörigheter, processkedjor, modellering och framtagning av rapporter m m. Kontakter med konsulter. Erfarenhet av version 3 och 7.
 • SAP ECC ERP, SAP Solution Manager, SAP APO och SAP CRM – Systemadministratör. Hantering av användarkonton, roller och behörigheter med mera.
 • Microsoft SQL Server – Samlad lång erfarenhet från olika håll genom arbetsuppgifter och uppdrag inom BI, CRM, ERP, HR, backup och SAP etc.
 • Lotus Notes Domino administratör och applikationsutvecklare. Ansvar för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden.
 • PC-tekniker – installation av datorer och användarsupport.
 • Backupansvarig – Planering, övervakning och säkerhet. Ansvar för företagets backup av data under många år.

Referenser, dokumentation, tips och råd, länkar m m