QlikView

×

Denna sida kommer att kompletteras med mer information under 2021!

QlikView qlickar för mig!

Mitt första möte med QlikView var år 2000! Fick en CD-skiva med programvaran av min dåvarande IT-Chef. Det var kärlek vid första ögonkastet! Och kärleken håller i sig fortfarande!

I nästan 20 år har jag använt QlikView till mycket. Jag har laddat in data i QlikView från väldigt många olika typer av datakällor. Dels för att det krävts för uppdragets skull, men också av ren nyfikenhet och för att testa och förstå. Jag har nämligen alltid försökt och siktat på att lära mig så mycket av detta fantastiska verktyg som möjligt för att kunna erbjuda andra användare smarta och genomtänkta lösningar.

Jag klarar av att skriva laddningsskriptet som behövs för att läsa in data. Jag kan designa och skapa rapporterna när data finns laddat och tillgängligt. Kan alltså vara med från ax till limpa i ett projekt. Det svåra är oftast att förstå vad beställaren efterfrågar och att sätta sig in i och förstå verksamheten som ska analyseras. Jag har också lång erfarenhet av att lokalisera, utvärdera, normalisera, omvandla och manipulera, läsa ut data etc. ur olika datasystem.

Min erfarenhet och kompetens

Extract – Transform – Load (ETL) Läs mer

Till svenska och i QlikView-världen översätts detta till ”extrahera, omvandla och ladda”.
 • …jag kan skriva SELECT och LOAD-satser
 • …jag kan beräkna nya värden, översätta kodade värden, byta namn på fält, slå samman tabeller, aggregera värden, pivotera och datavalidera
 • …jag kan ladda! Dvs – köra skriptet och fylla skapad datamodell
Datakälla – tabell – join/keep – konkatenering – urval Läs mer

 • Jag har läst in data i QlikView från många olika datakällor.
  • Tabeller från olika databaser via ODBC/OLEDB
  • Excelfiler
  • CSV- och textfiler
  • XML-filer
  • QVD-filer
  • webbfiler

  Filguiden i QlikView

 • Tabeller har jag vänt och vridit på så länge jag minns
 • Behärskar alla typer av joins. Left, Right, Outer, Inner. ”Keep” av tabell som alternativ likaså!
 • Behärskar konkatenering av två eller flera tabeller men även konkateneringar av textsträngar!
 • Kan göra urval i skript via en SELECT-sats med eller utan en tillhörande WHERE-sats etc. Här blir det ibland stora utmaningar om man behöver göra ett komplext urval
Skriptredigeraren / Redigera skript Läs mer

Skriptredigeraren känns som en liten hemmaplan! Här har man ofta varit och skrivet kod! Brottats med att skapa joins och konkateneringar; ”droppat” tabeller och läst in qvd-filer.

Jag har också god förståelse för-, och i de flesta fall egen erfarenhet av-, vad man kan utföra och göra med de olika menyvalen som finns.

 • Arbetat med både dolda och öppna skript
 • QlikView

 • Använder olika flikar för göra skriptet lättare att hantera och hitta i
 • QlikView

 • Alternativen under Infoga är för mig kända och i de flesta fallen även använda…
 • QlikView

QVD-filer Läs mer

Snabbare laddning, minskat tryck på databasservrar, konsolidera data från flera QlikView-applikationer och Inkrementell laddning! Detta är enligt hjälpen syftet med QVD-filer
 • …jag är van vid av att använda QVD-filer när jag arbetar med QlikView. Kan lagra data i sådana och jag kan också läsa in sådana!
Design – visualisering – grafiska diagram och andra arkobjekt Läs mer

När data är inläst är det dags att visualisera och presentera vad som önskas mätas och beräknas!

Jag har använt mig av alla typer av befintliga arkobjekt. I olika omfattning!

 • Erfarenhet av att använda alla diagramtyper, inkl pivottabell och rak tabell
 • Klarar av att använda Set-analysis och variabler i uttryck

 • Använt ”Knapp”-objekt med aktivitet
 • Skapat ”Rullande 12”-diagram med en avvikande stapelfärg för högsta värde!
 • Lagt till en ”Trigger” med koppling till kod/makro via aktivitet…
Set-analysis Läs mer

Har använt mig av Set-analysis en hel del i några av mina lösningar. Löser många problem, men man får se upp så att man inte förvillar användarna där det använts. Jag tycker det är svårt att skriva och bygga Set-analysis-uttrycken och att sedan utvärdera resultatet. Det tar lite tid att se till att man gjort rätt. Jag har också bara använt mig av en liten del av alla de möjligheter som finns när man tittar i guider/hjälpen osv!
Beskrivning av Set-analysis som finns i hjälpen: ”Aggregeringsfunktioner aggregerar normalt över det aktuella urvalet av fältvärden. Det aktuella valet kan kallas ett set, eller en uppsättning av, fältvärden. Du kan ange andra set av fältvärden och använda dem i dina diagram i stället för det aktuella valet. Exempelvis kan du i en dashboard vilja visa marknadsandelar för en produkt över alla regioner, oavset aktuellt val.

Att definiera en uppsättning fältvärden kallas även att definiera ett set-uttryck. Att använda set-uttryck för att analysera data kallas set-analys.”

QlikView - skript

QlikView Deployment Framework (QDF) Läs mer

Inget jag har använt mig av hittills, men definitivt något jag skulle använda om det vore idag och i en miljö med mycket QlikView-tänk och utvecklingsambition!
QlikView - QDF
Section Access och säkerhet Läs mer

En säkerhetsmekanism i QlikView kan ställas in på två olika sätt. Den kan antingen byggas in i QlikView-dokumentets skript, eller så kan det ställas in via QlikView Publisher. Jag har byggt in säkerhet via en ”Section Access” i dokumentet!

Exempel på QlikView-lösningar som jag har utvecklat

Exempel från mina laddningsskript

QlikView - skript
QlikView - skript
QlikView - skript

Utbildningar och kurser

QlikView – “Advanced Topics in Design and Development”Qlik2013 Läs mer

2 dagars kurs på Qlik. Datum: 2013-06-03 – 2013-06-04
 • Identify the advantages and use cases for advanced Set Analysis
 • Use the appropriate functions in Set Analysis expressions
 • Debug and fix Set Analysis expressions
 • Use other advanced functions such as Hierarchy and Aggr
 • Validate the data and the results
 • Identify advanced data modeling and table integration approaches used to develop QlikView applications
 • Explain QlikView data storage concepts and apply performance tuning techniques
 • Explain the fundamentals of Direct Discovery
Kursintyg

QlikView – QlikView DesignCellent2013 Läs mer

2 dagars QlikView Designer kurs hos Cellent Mittelstandsberatung i Tyskland, Troisdorf (2013-07-17 – 2013-07-18)
 • Layout und Design
 • Umgang mit Arbeitsblättern
 • Listbox, Multibox, Tabellenbox
 • Menü ”Einstellungen”
 • Diagramme, Tabellen
 • Multidimensionale Tabellen, Messzeiger
 • Schaltflächen und Aktionen
 • Komplexe Berechnungen mit Auswahlformeln und AGGR-Funktion
 • Formeln und dynamische Ausdrücke, Report, Lesezeichen
Kursintyg

QlikView för applikationsutvecklareQlik2000 Läs mer

2 dagars kurs på QlikTech – april 2000. Kursledare: Lena Jeppesen.
 • Att skapa en QlikView-applikation från grunden
 • Att hämta in data till QlikView med ODBC och SQL
 • Att hämta in data från olika typer av textfiler
 • Att förstå QlikViews sätt att hantera tabeller
 • Att integrera andra applikationer med QlikView
 • Att skapa avancerad layout
 • Att ge en översikt av QlikViews avancerade funktioner
Kursintyg

Arbetsplatser där min kunskap i QlikView har används

Uniper/Sydkraft AB2016 Läs mer

SAP MM Procurement support samt medverkan vid BAT och MOCK tester
 • SAP ECC ERP – BAT, ORT och MOCK tester. Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP som dokumenterades i SAP Solution Manager. Läs mer…
 • Purchase Requisition (PR)/Anmodan. Lärde mig att skapa och hantera anmodan/PR i SAP och hur Unipers workflow/godkännandeprocess runt anmodan/PR/beställning/PO fungerade. Läs mer…
 • Purchase Order (PO)/Inköpsorder/Beställning. Lärde mig skapa och hantera beställningar via inköpsorder/PO i SAP och hur Unipers workflow/godkännandeprocess kring inköp/beställningar fungerade. Läs mer…
 • Kontrakt, BDN-kontrakt. Under mina sista veckor på Uniper jobbade jag med att registrera en mängd kontrakt med timpriser på tekniska konsulter för olika leverantörer. Läs mer…
 • Material Resource Planning (MRP). Jag utvärderade, testade och dokumenterade MRP för användning på Barsebäcksverket. Läs mer…
 • Reservationer och plocklistor. Jag arbetade en hel del med att utvärdera hur Barsebäcksverket använde reservationer i SAP. Skrev en instruktion och dokumenterade resultat m m. Läs mer…
 • Inventering. På uppdrag av Uniper gjorde jag en kartläggning, utvärdering och en instruktion. Läs mer…
 • Automatisk beställning (Auto PO). Kartläggning, utvärdering och dokumentation. I systemet fanns möjlighet att skapa automatiska beställningar som byggde på inmatade kontrakt med koppling till leverantörer. Läs mer…
 • Uniper PDMS – ”Purchase File”. Kartläggning, utvärdering och dokumentation av Unipers ”Procurement Document Management System” (PDMS). Externa filer länkas in i SAP via insända mejl eller manuellt via menyval. Läs mer…
 • Material Master Data. Underhåll av master data på bland annat MRP-flikarna. Jag utvärderade, testade och dokumenterade gällande Material Resource Planning (MRP) och ”Automatisk beställning” (AutoPO). .Läs mer…
 • Service Master Data. Arbetade lite med Service masterdata-underhåll. I samband med att jag registrerade nya i systemet kom jag i kontakt med masterdata även för tjänster. Läs mer…
 • Tjänsteregistrering. Registrerade min egen konsulttid i systemet vissa månader och lärde mig lite om Service Entry Sheets (SES) m m
 • SAP Business Warehouse (BW) support samt deltagande vid MOCK/BAT/ORT-tester. Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP BW som dokumenterades i SAP Solution Manager.Läs mer…
 • QlikView support. Uniper använde rapporter i QlikView som visade beställt och fakturerat. Jag lärde mig uppdatera applikationen med ny data. QlikView skulle ersättas av SAP BW-rapporter och användes sparsamt. Jag gjorde en kartläggning och dokumentation med alla fakta om applikationen.

Atos Medical AB1999 – 2014 Läs mer

15 års anställning med många olika tjänster och arbetsuppgifter
 • QlikView – Utveckling och design av applikationer.
 • SAP BI/BW – Systemadministratör och utvecklare. Ansvarig för användarkonton, roller och behörigheter, processkedjor, modellering och framtagning av rapporter m m. Kontakter med konsulter. Erfarenhet av version 3 och 7.
 • SAP ECC ERP, SAP Solution Manager, SAP APO och SAP CRM – Systemadministratör. Hantering av användarkonton, roller och behörigheter med mera.
 • Microsoft SQL Server – Samlad lång erfarenhet från olika håll genom arbetsuppgifter och uppdrag inom BI, CRM, ERP, HR, backup och SAP etc.
 • Lotus Notes Domino administratör och applikationsutvecklare. Ansvar för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden.
 • PC-tekniker – installation av datorer och användarsupport.
 • Backupansvarig – Planering, övervakning och säkerhet. Ansvar för företagets backup av data under många år.

Referenser, dokumentation, tips och råd, länkar m m

Kommande kompletterande information och uppgifter kvar att göra på denna sida

Variabler, skikt, grupper, SQL, bokmärken, drop fields/tables, ODBC/OLEDB, uttryck, aktivitet, makron, ark, Qlik Sense, Varningar/Alerts, triggers, URL, distinct, resident, fält, subrutiner, layout, NULL, villkor, Qlik NPrinting, API, Egen video…