SAP

10 års erfarenhet av SAP! Kom i kontakt med SAP år 2006. Företaget jag arbetade på hade växt ur Scala, affärssystemet som användes då och det behövdes nu något nytt som kunde stödja verksamheten. Företaget valde att satsa på SAP. I maj 2007 var det dags för go-live efter det att konsulter och medarbetare under en lång tid arbetat hårt med blueprints, konfigurationer, tester, tester och åter tester.

Mina ansvarsområden initialt blev bland annat att ta hand om och utveckla BW (Business Warehouse) och att skapa de roller, behörigheter och användarkonton som behövdes i organisationen för våra SAP-system.

Min erfarenhet och kompetens

Generellt SAP
Roller och behörigheter2007 – 2014 Läs mer

Arbetade med roller och behörigheter i SAP under åren 2007 – 2014 på Atos Medical AB.
 • Erfarenhet av att sätta upp och administrera roller och behörigheter i olika SAP-miljöer.
 • Utfört transport/import/export av roller mellan olika system (STMS/download/upload)
 • Erfarenhet av ST01-”System Trace” för att reda ut behörighetsproblem
Användarkonton2007 – 2014 Läs mer

Arbetade med användarkonton i SAP under åren 2007 – 2014 på Atos Medical AB.
 • Förståelse för kopplingen mellan användare och roll
Backup och Restore av databas, logg och systemfiler2007 – 2013 Läs mer

Arbetade som backupansvarig på Atos Medical 1999 – 2013. Under 6 veckor, sommaren 2015, jobbade jag också med backup på Sony Mobile Communications.
 • Erfarenhet av Backup Exec, NetBackup
 • Erfarenhet av göra backuper lokalt i Microsoft SQL Server (Management Studio)
Change Requests (CRs) och transport requests (TRs)2007 – 2014 Läs mer

Arbetade med Transport Management System (TMS) under åren 2007 – 2014 på Atos Medical.
 • Skapande/ändring av Change Requests
 • Frisläppade av Change Requests
 • Genomförande av en transport request via transaktionsskod STMS
 • Korrigering ifall något går fel
MOCK, BAT och ORT testning2007 – 2014, 2016 Läs mer

Utförde tester vid några tillfällen i SAP med dokumentation i Solution Manager under åren 2007 – 2014 på Atos Medical AB och på Uniper/Sydkraft AB 2016.
SAP system
SAP ERP ECC2007 – 2014, 2016 Läs mer

Arbetade med SAP ERP / ECC åren 2006 – 2014 på Atos Medical AB samt under 9 månader år 2016 på Uniper/Sydkraft AB.
SAP Business Intelligence (BI) / Business Warehouse (BW)2007 – 2014, 2016 Läs mer

Arbetade med SAP BW som utvecklare åren 2006 – 2014 på Atos Medical AB samt 9 månader år 2016 på Uniper/Sydkraft AB, som användare och med migreringstester.
SAP Solution Manager (Solman)2007 – 2014, 2016 Läs mer

Arbetade med SAP Solution Manager (Solman) åren 2006 – 2014 på Atos Medical AB samt under 9 månader år 2016 på Uniper/Sydkraft AB.
SAP Customer Relationship Management (CRM)2010 – 2014 Läs mer

Erfarenhet av SAP CRM: år 2010 – 2014 på Atos Medical. Jag arbetade inte så mycket med SAP CRM. Medverkade år 2013 – 2014 i ett CRM > BW projekt där data dagligen transporterades till och från vårt BW-system. Dessa ”laddningar/dataöverföringar” var mitt ansvar att övervaka. Som systemadministratör var jag också med och hanterade användare, roller och behörigheter.
SAP Advanced Planning and Optimization (APO)2007 – 2014 Läs mer

Arbetade med SAP APO åren 2007 – 2014 på Atos Medical.

Vissa data gick dagligen till och från vårt BW-system. Jag övervakade systemets processkedjor, och körde vissa andra jobb manuellt på begäran och vid behov. Jag var också med och hanterade användare, roller och behörigheter som systemadministratör.

SAP Document Management System (DMS – Easy DMS – PDMS)2007 – 2014, 2016 Läs mer

Arbetade i liten omfattning med (Easy) DMS / PLM, åren 2007 – 2014 på Atos Medical och under 9 månader år 2016 på Uniper / Sydkraft med deras Procurement Document Management System (PDMS).

Utbildningar och kurser

SAP QuickViewerImplema2010 Läs mer

Kurs: SAP QuickViewer
Datum: 2010-04-12
Kursintyg
SAP OverviewSAP Nordic Educational Services2006 Läs mer

SAP Danmark Educational Services – R/3 course – SAP01 SAP Overview
Datum: 2006-07-31 – 2006-08-02
Kursintyg

Arbetsplatser där min kunskap inom SAP har används

Uniper/Sydkraft AB2016 Läs mer

SAP MM Procurement support samt medverkan vid BAT och MOCK tester
 • SAP ECC ERP – BAT, ORT och MOCK tester. Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP som dokumenterades i SAP Solution Manager. Läs mer…
 • Purchase Requisition (PR)/Anmodan. Lärde mig att skapa och hantera anmodan/PR i SAP och hur Unipers workflow/godkännandeprocess runt anmodan/PR/beställning/PO fungerade. Läs mer…
 • Purchase Order (PO)/Inköpsorder/Beställning. Lärde mig skapa och hantera beställningar via inköpsorder/PO i SAP och hur Unipers workflow/godkännandeprocess kring inköp/beställningar fungerade. Läs mer…
 • Kontrakt, BDN-kontrakt. Under mina sista veckor på Uniper jobbade jag med att registrera en mängd kontrakt med timpriser på tekniska konsulter för olika leverantörer. Läs mer…
 • Material Resource Planning (MRP). Jag utvärderade, testade och dokumenterade MRP för användning på Barsebäcksverket. Läs mer…
 • Reservationer och plocklistor. Jag arbetade en hel del med att utvärdera hur Barsebäcksverket använde reservationer i SAP. Skrev en instruktion och dokumenterade resultat m m. Läs mer…
 • Inventering. På uppdrag av Uniper gjorde jag en kartläggning, utvärdering och en instruktion. Läs mer…
 • Automatisk beställning (Auto PO). Kartläggning, utvärdering och dokumentation. I systemet fanns möjlighet att skapa automatiska beställningar som byggde på inmatade kontrakt med koppling till leverantörer. Läs mer…
 • Uniper PDMS – ”Purchase File”. Kartläggning, utvärdering och dokumentation av Unipers ”Procurement Document Management System” (PDMS). Externa filer länkas in i SAP via insända mejl eller manuellt via menyval. Läs mer…
 • Material Master Data. Underhåll av master data på bland annat MRP-flikarna. Jag utvärderade, testade och dokumenterade gällande Material Resource Planning (MRP) och ”Automatisk beställning” (AutoPO). Läs mer…
 • Service Master Data. Arbetade lite med Service masterdata-underhåll. I samband med att jag registrerade nya i systemet kom jag i kontakt med masterdata även för tjänster. Läs mer…
 • Tjänsteregistrering. Registrerade min egen konsulttid i systemet vissa månader och lärde mig lite om Service Entry Sheets (SES) m m
 • SAP Business Warehouse (BW) support samt deltagande vid MOCK/BAT/ORT-tester. Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP BW som dokumenterades i SAP Solution Manager. Läs mer…
 • QlikView support. Uniper använde rapporter i QlikView som visade beställt och fakturerat. Jag lärde mig uppdatera applikationen med ny data. QlikView skulle ersättas av SAP BW-rapporter och användes sparsamt. Jag gjorde en kartläggning och dokumentation med alla fakta om applikationen.

Atos Medical AB1999 – 2014 Läs mer

15 års anställning med många olika tjänster och arbetsuppgifter
 • QlikView – Utveckling och design av applikationer.
 • SAP BI/BW – Systemadministratör och utvecklare. Ansvarig för användarkonton, roller och behörigheter, processkedjor, modellering och framtagning av rapporter m m. Kontakter med konsulter. Erfarenhet av version 3 och 7.
 • SAP ECC ERP, SAP Solution Manager, SAP APO och SAP CRM – Systemadministratör. Hantering av användarkonton, roller och behörigheter med mera.
 • Microsoft SQL Server – Samlad lång erfarenhet från olika håll genom arbetsuppgifter och uppdrag inom BI, CRM, ERP, HR, backup och SAP etc.
 • Lotus Notes Domino administratör och applikationsutvecklare. Ansvar för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden.
 • PC-tekniker – installation av datorer och användarsupport.
 • Backupansvarig – Planering, övervakning och säkerhet. Ansvar för företagets backup av data under många år.

Referenser, dokumentation, tips och råd, länkar m m