Webbdesign

×Denna sida kommer att kompletteras med mer information under 2020!

Min erfarenhet och kompetens

HTML Läs mer

Fått erfarenhet av html-markeringskoder och <”taggar”> via utveckling av diverse applikationer för webben och via olika kurser/utbildningar som jag har gått!
 • Förståelse för tanken bakom <”tagg”>-kodningen; och erfarenhet via egen utveckling
 • Förståelse för koppling till CSS och JavaScript
 • Förståelse för koppling till jQuery, Ajax, bootstrap etc
 • Erfarenhet av HTML version 5
CSS Läs mer

Erfarenhet av Cascading Style Sheets (CSS) via utveckling av diverse applikationer för webben och via olika kurser/utbildningar som jag har gått!
 • Förståelse för tanken bakom ”stilmallar”; och erfarenhet via egen utveckling
 • Förståelse för koppling till HTML externt, internt och inline
 • Erfarenhet av CSS version 3
JavaScript Läs mer

JavaScript är ett prototyp-baserat skriptspråk som är dynamiskt, svagt typat och hanterar funktioner som första-klass-objekt. Javascript används främst på klientsidan i webbtillämpningar, det vill säga exekveras i en webbläsares javascript-motor. Jag har erfarenhet av JavaScript via utveckling av diverse applikationer för webben och via olika kurser/utbildningar som jag har gått!
 • Förståelse för tanken bakom att kunna påverka webbsida via skript; och erfarenhet via egen utveckling
 • Förståelse för koppling till HTML externt, internt och inline
jQuery Läs mer

jQuery är ett JavaScript-bibliotek som är tänkt att förenkla HTML-, DOM- och CSS-modifikation, händelsehantering, animering och AJAX för att snabba upp webbutvecklingen.

Jag har använt mig av lite jQuery på denna webbplats. Jag har fortfarande relativt liten erfarenhet av jQuery.

Ajax Läs mer

Testade på AJAX i min .NET-utbildning 2014-2015.
SQL Läs mer

Structured Query Language (SQL) är ett standardiserat programspråk för att hämta och modifiera data i en relationsdatabas. Jag har skrivet många SQL-uttryck i QlikView laddninsskript. Har också använt SQL i utbildningssammanhang. Då oftast i SQL Server Management Studio eller genom att skriva kod i Microsoft Visual Studio.
 • Erfarenhet av att skriva och använda SQL uttryck
 • Förståelse för användningsområden för SQL
 • Testat på att skriva triggers och stored procedures
MVC Läs mer

Model-View-Controller (MVC) är ett arkitekturmönster som används inom systemutveckling. I komplexa datorapplikationer kan det vara lämpligt att separera data (Model) och presentation (View) så att inte datahanteringen får konsekvenser på grund av förändringar i presentationslagret, samt att data kan omorganiseras utan att behöva ändra i presentationslagret. MVC löser detta problem genom att separera data och affärslogiken från presentationen och användarinteraktionen, genom att introducera en mellanliggande komponent: Controllern. (Källa: Wikipedia)

Testade på att bygga MVC-applikationer i min .NET-utbildning 2014-2015. Ingen erfarenhet för övrigt!

ASP.NET Läs mer

Testade på ASP.NET i min .NET-utbildning 2014-2015.
Bootstrap Läs mer

Testade på Bootstrap i min .NET-utbildning 2014-2015.
JSON Läs mer

Testade på JSON i min .NET-utbildning 2014-2015.
API Läs mer

Testade på diverse API:er i min .NET-utbildning 2014-2015.
CMS (Content Management System) Läs mer

Denna webbplats som du besöker nu är utvecklad i WordPress. Hade också ”Publiceringsverktyg” som en hel kurs i min .NET-utbildning 2014-2015. Testade där på lite olika CMS-verktyg. T ex Umbraco, EPIServer!
Lotus (IBM) Notes Domino Läs mer

Utvecklade några applikationer med databas för användning i webbläsare. Vissa delar kunde användas både i klient och i webbläsare.

Utbildning och kurser

Systemutveckling .NET Newton yrkeshögskola2014 – 2015 Läs mer

Utbildning 2014-08-18 – 2015-12-18
 • Programmering
 • Windowsapplikationer
 • Webbapplikationer, Javascript, HTML5, CCS3, jQuery, Ajax, API, MVC m m
 • SQL
 • Informationsteknik
 • Systemtestning
 • Agil projektledning
 • Kommunikation
 • Personlig utveckling och färdighetsträning
Utbildningsintyg
Webbutveckling fortsättningskurs 7,5pMalmö Högskola2010 Läs mer

DA122A – Webbutveckling fortsättningskurs 7,5p

 • Repetition av HTML, begränsningar med HTML
 • Layout med formatmallar (CSS)
 • JavaScript
 • Dynamisk HTML
 • Analys och bedömning av webbplatser ur ett användbarhetsperspektiv.
Studieintyg
Webbutveckling grundkurs 7,5pMalmö Högskola2009 Läs mer

DA120A – Webbutveckling grundkurs 7,5p

 • HTML
 • Formatmallar (CSS)
 • Bilder och webbgrafik
 • Webbadministration
 • Moderna webbtekniker, Blogg, RSS
 • Tekniken bakom Client/Server modellen
Studieintyg

Arbetsplats där kompetens inom webbdesign användes

Atos Medical AB1999 – 2014 Läs mer

15 års anställning med många olika tjänster och arbetsuppgifter. Webbdesign utfördes i Lotus Notes Domino där några applikationer gjordes tillgängliga för webbläsare!
 • QlikView – Utveckling och design av applikationer.
 • SAP BI/BW – Systemadministratör och utvecklare. Ansvarig för användarkonton, roller och behörigheter, processkedjor, modellering och framtagning av rapporter m m. Kontakter med konsulter. Erfarenhet av version 3 och 7.
 • SAP ECC ERP, SAP Solution Manager, SAP APO och SAP CRM – Systemadministratör. Hantering av användarkonton, roller och behörigheter med mera.
 • Microsoft SQL Server – Samlad lång erfarenhet från olika håll genom arbetsuppgifter och uppdrag inom BI, CRM, ERP, HR, backup och SAP etc.
 • Lotus Notes Domino administratör och applikationsutvecklare. Ansvar för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden.

 • PC-tekniker – installation av datorer och användarsupport.
 • Backupansvarig – Planering, övervakning och säkerhet. Ansvar för företagets backup av data under många år.

Referenser, dokumentation, tips och råd, länkar m m