Content Management System (CMS)

Min erfarenhet och kompetens

Episerver

Testat Episerver under .NET-utbildning

Utbildning där CMS ingick som del av en kurs

Publiceringsverktyg, grundYSYS-PVG

Lärare och kursansvarig: Mats Edvardsson
Mål: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • Redogöra för hur man kan skapa, redigera och uppdatera webbsidor med publiceringsverktyg
  • Redogöra för hur olika verksamheter bör använda publiceringsverktyg ur ett strategiskt perspektiv
  • Förklara skillnaden mellan CMS, WCMS, EMS och DMS
  • Använda begrepp inom ämnesområdet
  • Skapa, redigera och uppdatera .NET baserade interface till olika plattformar

Referenser, dokumentation, tips och råd, länkar m m