SAP – projekt, utveckling och lösningar

× Denna sida kommer att kompletteras med mer information under 2021!
Exempel i SAP på projekt, utvecklingar och lösningar där jag har haft huvudansvar eller deltagit som resurs.
Roller & behörigheter

Initialt skapa alla de roller i ECC/ERP med transaktionskoder, som behövdes för användarna i organisationen, inför go-live maj 2007. Detta innebar även att se till att användarnas menyer såg ok ut.

SAP - Roller & behörigheter
Konsoliderad marginal – xxxxxx

Läs mer….
SAP Quality Management query – xxx

Läs mer….
SAP CRM > BW besöksfrekvens m m – xxx

Läs mer….
Design av SAP Business Warehouse… – xxx

Läs mer….
Design av SAP Business Warehouse – xxx

Läs mer….
Uppförande av Cockpits / Dashboards i SAP BW – xxx

Läs mer….
Utformning av en instruktion för inventering – xxx

Läs mer….
Utformning av en instruktion för Purchase Document Management System – xxx

Läs mer….

Referenser, dokumentation, länkar

  • Konsoliderad marginal, SAP QM query, SAP CRM > BW besöksfrekvens, Roller & behörigheter, BW rapporter, BW cockpit