Om oss alla

Veckans ordspråk
× OBS! Denna sida är under utveckling!

Etiska frågor

 • 1 – Lögn
 • 2 – Feghet
 • 3 – Ondska
 • 4 – Plikt!

Kognitiv bias

 • 1. Missvisande eller felaktigt sätt att tänka, uppfatta, bedöma, dra slutsatser, ta ställning och så vidare.
 • 2. Resultatet av sådant sätt att uppfatta saker och ting.
 1. Dunning–Kruger-effekten
 2. Bluffsyndromet
 3. Exponeringseffekten
 4. Narcissism
 5. Konfirmeringsbias
Läs mer om kognitiv bias här…

Personlighetstyper

Vem har du omkring dig? Eller, vem är du själv? Är du någon av typerna i listan nedan?
 1. Den avundsjuka typen
 2. Den auktoritära typen
 3. Den manipulativa typen
 4. Den pessimistiska typen
 5. Den sociopatiska typen
 6. Den svartmålande typen
 7. Den neurotiska typen
Läs mer om personlighetstyper här…

Intelligens

Intelligens kan delas in i olika områden. Listan nedan med följande indelning i 8 områden har jag funnit på Utforskasinnet.se
 • Språklig-verbal intelligens
 • Logisk-matematisk intelligens
 • Spatial intelligens
 • Musikalisk intelligens
 • Kroppslig kinestetisk intelligens
 • Intrapersonell intelligens
 • Mellanmänsklig intelligens
 • Naturalistisk intelligens

Läs mer om intelligens här….

Kompensationsfaktorteorin

I ett avsnitt av Solsidan diskuterar Fredde och Alex: – Om en ful är tillsammans med en snygg finns det alltid en kompensationsfaktor som pengar, makt eller begåvning…, ….relativt stor diskrepans i utseendepoäng mellan parterna…

Inte OK!? – Vett och etikett

Inte OK var ett svenskt humorprogram som sändes mellan 2014 och 2015 på TV3 med programtiden 21:00 på tisdagar, sedan torsdagar i andra säsongen. Programledare var Felix Herngren och Brita Zackari. Sedan i följande säsong fortsatte Herngren som programledare, men fick nytt sällskap vid sin sida av Emma Knyckare som tog över Zackaris programledarroll.I Inte OK besvarades frågor om vett och etikett, om vad som var okej och inte okej inom olika sociala situationer, som agerades ut i inspelade sketcher och i diskussioner mellan programledarna samt stundtals med inbjudna gäster.

Tankefällor

Allt eller inget: Allt är svart eller vitt, det finns inga nyanser. Du kan antingen ha lyckats eller misslyckats och om du inte gjort något helt perfekt så är det fullständigt misslyckat. Ord som ingenting, totalt, allt, fullständigt visar att du är på väg in i fällan.
Övergeneralisering, selektiv uppmärksamhet, diskvalificering av det positiva… Läs mer om tankefällor här…

Imponerande!

Minnet är kort, men har försökt att hitta lite som sticker ut lite extra och lite som går åt hållet bragd. Alla på min ”Imponerande”-lista kan göra saker som jag aldrig skulle klara av. Varken psykologiskt eller fysiskt.

Kunskapstrappan

Du vet mer än vad du tror du vet…!

Föreläsaren Christer Olsson visade och förklarade på ett roande sätt sin syn på kunskapstrappan!

Pinsamt eller inte??

Skämskudde! Har du en sådan hemma i TV-soffan?

Karpmans dramatriangel

Förövare, hjälpare och offer eller Förföljaren, hjälpare och offer… Stephen B. Karpman är hjärnan bakom en dramatriangel som många har skrivit om!

Människor som gjort avtryck!

Vissa människor syns och hörs mer än andra. Det gör de på olika sätt.

Idévärlden på SVT

Idévärlden är en svensk populärvetenskaplig programserie vars två säsonger sändes i SVT första kvartalet 2017 respektive första kvartalet 2018. Programseriens idé är att en programgäst presenterar en tes som granskas av två opponenter, modererat av en programledare. Programledare för säsong 1 var Eric Schüldt. Programledare för säsong 2 var Daniel Sjölin.

Läs mer om ”Idévärlden” här…

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

(MBTI) är ett av världens mest använda personlighetstest. Testet framställdes under 1900-talet av amatörpsykologerna Isabell Myers och hennes mor, Katherine C Briggs. Det bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer. Det är ett av världens mest använda personlighetstest trots att det saknar vetenskapligt stöd. Testet säljs i första hand som ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och för att visa hur skillnaderna mellan människor kan tas tillvara. Andra användningsområden är grupputveckling, där en förståelse för olikheterna kan leda till att man undviker missförstånd och konflikter och att man kan dra nytta av gruppdeltagarnas olika styrkor.

Läs mer om Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) här…

Extraversion och Introversion
Sinnesförnimmelse och Intuition
Tanke och Känsla
Bedömning och Perception

Dilemma

Dilemma, från grekiska δίλημμα, dílēmma – ”tvåledad försats”, bildat av δι- ‎(di-) + λῆμμα ‎(lêmma, ”försats, antagande”) är en besvärlig situation där man tvingas göra ett val mellan två eller flera alternativ som vart och ett frambringar olika oangenäma följder. I mer vardagligt språk (dock sedan 1600-tal på engelska och 1700-tal på svenska) används ”dilemma” även som en besvärlig situation i allmänhet. I traditionell retorik användes denna form av slutledning ofta för att komma fram till en slutsats som var ogynnsam för opponenten. Källa: Wikipedia

Läs mer om dilemma här…

Rätt eller fel?

Högkänslighet

Svek

Johari fönster

Joharifönster är en psykologisk modell för att karakterisera olika sätt att kommunicera. Modellen utvecklades på 1950-talet vid University of California av psykologerna Joseph Luft och Harrington ”Harry” Ingham. Källa: Wikipedia

Läs mer om Johari fönster här…

Flytande intelligens

Är detta fake, eller?

Dåliga förlorare 1
Dåliga förlorare 2