Högkänslighet

× OBS! Denna sida är under utveckling!
Varför skriver jag om högkänslighet?

Är jag högkänslig?

Test! Copyright © 1996, 1998 by Elaine N. Aron.

 • Jag lägger märke till det subtila (på gränsen till omärkligt) i min omgivning
  • Ja 70% – Nej 30%. Är lite svårt att exakt veta vad frågan gäller!
 • Andra människors sinnesstämningar påverkar mig
  • Ja 80% – Nej 20%.
 • Jag är känslig för smärta
  • Ja 20% – Nej 80%. Var går gränserna?? Missförstår jag frågan? Vem/vad ska jag jämföra med?
 • Under hektiska dagar behöver jag dra mig undan, till en tyst mörk plats där jag kan få vara för mig själv utan stimulans
  • Ja 90% – Nej 10%. Så känns det, men känslan kan variera något i grad.
 • Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein
  • Ja 50% – Nej 50%. Tror inte det! Inte mer än att koffeinet är uppiggande!
 • Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka lukter, grova textilier och sirener i närheten
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag har ett rikt och invecklat inre liv
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag besväras av oljud
  • Ja x% – Nej x%.
 • Konst och musik berör mig djupt
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag är en samvetsgrann person
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag blir lätt förskräckt
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid
  • Ja x% – Nej x%.
 • När människor inte trivs i sin fysiska miljö vet jag oftast vad som behöver göras för att de ska få det bekvämare (som att ändra belysningen eller föreslå en annan sittplats)
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag anstränger mig särskilt för att inte begå några misstag eller glömma saker
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag undviker våldsamma filmer och teveprogram
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag blir uppskärrad när det försiggår mycket runt omkring mig
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag reagerar starkt på hungerskänslor som påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga
  • Ja x% – Nej x%.
 • Förändringar i mitt liv får mig ur jämvikt
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag noterar och uppskattar delikata dofter, smaker, ljud och konstverk
  • Ja x% – Nej x%.
 • Jag ordnar mitt liv så att jag slipper konfronteras med upprörande eller överväldigande situationer
  • Ja x% – Nej x%.
 • När jag är tvungen att tävla mot någon eller utföra en uppgift under iakttagande blir jag så nervös eller osäker att det går mycket sämre än det annars skulle ha gjort
  • Ja x% – Nej x%.
 • När jag var barn uppfattade mina föräldrar eller lärare mig som känslig eller blyg
  • Ja x% – Nej x%.

Så tolkas testet: ja på tolv eller fler av frågorna är man förmodligen en högkänslig person. Men inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör basera ditt liv på det. Du kanske har svarat ja på endast en eller ett par av frågorna, men om dessa ja stämmer oerhört bra kan det också vara befogat att du kallar dig högkänslig. Om du tror dig vara högkänslig bör du läsa vad Elaine Aron har att säga: www.hsperson.se

From The Highly Sensitive Person. Copyright © 1996, 1998 by Elaine N. Aron. All rights reserved.
Reprinted by arrangement with Kensington Publishing Corp
Mer information och artiklar om högkänslighet finns att hämta på www.hsperson.se