Karpmans dramatriangel

×Denna sida kommer att kompletteras med mer information under 2020!
Varför skriver jag om Karpmans dramatriangel?
Dramatriangeln skapades av Stephen Karpman, som studerade hos Eric Berne, transaktionsanalysens fader. Berne uppmuntrade Karpman att publicera sin Karpmantriangel, vilket skedde 1968. Via populär användning och Karpman med fleras arbete triangeln anpassats för användning i strukturanalys (definiera konfliktrollerna anklagare, offer och räddare) och transaktionsanalys (kartlägga hur deltagare byter roller i konflikten)

Källa: Wikipedia om dramatriangeln och om Stephen Karpman
Thomas kommentar: