Microsoft

×OBS! Denna sida är under utveckling!

Min erfarenhet och kompetens

SQL Server Läs mer

Använt SQL Server och Management Studio mycket. Erfarenhet av att skriva och använda Transact-SQL. Vana av Mantainance Plans. Kännedom om index, backup m m.
 • Kan skapa och underhålla databaser, vyer, tabeller etc. Både med egna skript och manuellt via menyval i Management Studio
 • Kunskap om Triggers och Stored Procedures
 • Erfarenhet av export/import av data
 • Kännedom om Analysis Services (SSAS), Integration Services (SSIS) och Reporting Services (SSRS)
 • Erfarenhet av backup och restore av databaser internt och externt via Backup Exec
 • Testat SQL Server i Azure
Power BI Läs mer

Arbetade med Power BI under en månad på SBI Engineering 2017
 • Klarar av att hämta in data från olika typer av datakällor
 • Klarar av att hantera design/visualisering med inläst data
 • Klarar av att hantera formatering, filtrering och sortering
 • Klarar av att skriva DAX-uttryck
 • Erfarenhet av ”Live Connections” mot kuber / SQL Server Analysis Services data, multidimentionella typer och givetvis vanlig importladdning
 • Testat på Custom Visuals, typ ”Whisker charts”
Windows Läs mer

Använt Windows som operativsystem på alla mina datorer så länge kan kan minnas! Även på de flesta arbetsplatser jag har varit på! Medelbra användare och tekniker med lång erfarenhet från olika versioner.
 • Arbetat med installationer och med användarsupport på företag
 • Grundläggande kunskaper om system- och nätverksinställningar, enhetshanteraren, drivrutiner, skrivare etc
 • Erfarenhet av Remote desktop, VPN, kontohantering, säkerhet och uppdateringar m m
 • Klarar av att hantera sök, filhantering, backup etc
 • Klarar av att göra anpassningar av skärm, tid, språk o s v
Windows Server Läs mer

Har erfarenhet av arbete med Windows Server från mina år på Atos Medical. Jobbade också med driftsövervakning av Windowsservers på Sony Mobile Communications.
 • Erfarenhet av driftsövervakning via ex: HPE Integrated Lights Out (iLO), HP-Systems-Insight-Manager-SIM
 • Erfarenhet av Remote desktop uppkopplingar, säkerhet och uppdateringar m m
 • Delansvarig för skötsel och övervakning av Lotus Domino-servrar i ett Domino-server-nätverk
 • Erfarenhet som huvudansvarig för backup/restore av företagets serverpark via Backup Exec
Skype / Lync Läs mer

Erfarenhet som användare på Atos Medical AB åren 2010 – 2014.
SharePoint Läs mer

Relativt flitig som användare av SharePoint, men inte som utvecklare eller redigerare!
Visual Studio Läs mer

Använde Visual Studio under .NET-utbildning och under min anställning på SBI Engineering
 • Erfarenhet av utveckling av ”projects” och ”solutions”
 • Utvecklat Windows apps, Store Apps, ASP.net Web Applications, WPF-applications, Windows form applications, console-applications m m
 • Erfarenhet av app-utveckling i Blend
 • Erfarenhet av Git, Azure, SQL Server – lösningar med uppkoppling till databas
 • Business Intelligence med SQL Server – SSIS, SSAS och SSRS
Visual Basic Läs mer

Gick en Visual Basic-kurs 2006-2007 på Malmö Högskola!
Visual C# Läs mer

Gick en .NET-utbildning 2014-2015 och skrev mycket i C# då!
.NET Läs mer

Gick en .NET-utbildning 2014-2015!
 • Skapat webbapplikationer
 • Skapat windowsapplikationer
 • SQL och databaser
 • Azure
 • Kurs i Content Management System (CMS)
Azure Läs mer

Testade och utvärderade Azure under utbildning 2015
 • Azure App Service
 • Azure SQL Server och databas
 • Azure Active Directory
 • Azure Logikapp
 • Azure Application Insights
Dynamics NAV Läs mer

Erfarenhet: Väldigt liten erfarenhet! Runt år 2010 var jag med i ett QlikView-projekt där jag hämtade data ur Navision. (Se QlikView – Germany Sales…)

Utbildningar och kurser

Systemutveckling .NET Newton yrkeshögskola2014 – 2015 Läs mer

Utbildning 2014-08-18 – 2015-12-18
 • Programmering
 • Windowsapplikationer
 • Webbapplikationer, Javascript, HTML5, CCS3, jQuery, Ajax, API, MVC m m
 • SQL
 • Informationsteknik
 • Systemtestning
 • Agil projektledning
 • Kommunikation
 • Personlig utveckling och färdighetsträning
Utbildningsintyg
Excel2010 – Fördjupningmi@ datautbildning2012 Läs mer

Excelkurs med Maria Lack Holmbeck, mi@ datautbildning
 • Formatera och redigera tal och text
 • Villkorsstyrd formatering av text och tal
 • Dataverifiering
 • Skapa och redigera formler
 • Absoluta och relativa referenser
 • Länka och konsolidera arbetsböcker
 • Listhantering – Sortera, filtrera
 • Delsummor – Grupp och disposition
 • Funktioner
 • Pivottabell – Utsnitt
 • Diagram
 • Test
Kursintyg
Excel2010 – Diagrammi@ datautbildning2012 Läs mer

Excelkurs med Maria Lack Holmbeck, mi@ datautbildning
 • Skapa, redigera och formatera diagram
 • Uppdatera med ny källdata
 • Skapa eget diagramformat
 • Kombinerade diagram
 • Trendlinje
 • Förändra avstånd mellan dataserier
 • Utskrift
 • Miniatyrdiagram
 • Överföra till andra program
 • Länkar
Kursintyg
Visual Basic 7,5pMalmö Högskola2007 Läs mer

Utbildning 1 termin under 2007

DA7131 Programmering – en introduktion med Visual Basic

 • Visual Basic (VB) miljön, komponenter, användargränssnitt
 • Grunderna i programmering
 • Representation av data, datatyper, variabler, konstanter och fält
 • Operatorer, frågesatser och upprepningar
 • Funktioner, procedurer, anrop och argument
 • Filhantering, spara till och läsa från textfil
 • Felsökning och felhantering
Studieintyg
Programming a Microsoft SQL Server 2000 DatabaseCornerstone2002 Läs mer

(2073) Programming a Microsoft SQL Server 2000 Database.
Datum: 2002-08-19 – 2002-08-23
Kursintyg
Microsoft Windows 2000 Directory ServicesCornerstone2001 Läs mer

(2154) Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services.
Datum: 2001-09-17 – 2001-09-21
Kursintyg
Supporting Microsoft Windows 2000 Professional and ServerCornerstone2001 Läs mer

(2152) Supporting Microsoft Windows 2000 Professional and Server.
Datum: 2001-08-13 – 2001-08-17
Kursintyg
Microsoft SQL Server – Database AdministrationCornerstone2001 Läs mer

(2072) Database Administration for Microsoft SQL Server 2000.
Datum: 2001-06-11 – 2001-06-15
Kursintyg

Arbetsplatser där Microsoft-kompetens har används

SBI Engineneering2017 Läs mer

Om SBI Engineering…

Genomgång ur ett BI perspektiv av ett pågående kundprojekt – 5 veckors uppdrag.
 • Microsoft PowerBI
 • SQL Server Integration Services (SSIS)
 • SQL Server Analysis Services (SSAS)

Uniper/Sydkraft AB2016 Läs mer

SAP MM Procurement support samt medverkan vid BAT och MOCK tester. Dator som jag använde körde Windows OS!
 • SAP ECC ERP – BAT, ORT och MOCK tester. Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP som dokumenterades i SAP Solution Manager. Läs mer…
 • Purchase Requisition (PR)/Anmodan. Lärde mig att skapa och hantera anmodan/PR i SAP och hur Unipers workflow/godkännandeprocess runt anmodan/PR/beställning/PO fungerade. Läs mer…
 • Purchase Order (PO)/Inköpsorder/Beställning. Lärde mig skapa och hantera beställningar via inköpsorder/PO i SAP och hur Unipers workflow/godkännandeprocess kring inköp/beställningar fungerade. Läs mer…
 • Kontrakt, BDN-kontrakt. Under mina sista veckor på Uniper jobbade jag med att registrera en mängd kontrakt med timpriser på tekniska konsulter för olika leverantörer. Läs mer…
 • Material Resource Planning (MRP). Jag utvärderade, testade och dokumenterade MRP för användning på Barsebäcksverket. Läs mer…
 • Reservationer och plocklistor. Jag arbetade en hel del med att utvärdera hur Barsebäcksverket använde reservationer i SAP. Skrev en instruktion och dokumenterade resultat m m. Läs mer…
 • Inventering. På uppdrag av Uniper gjorde jag en kartläggning, utvärdering och en instruktion. Läs mer…
 • Automatisk beställning (Auto PO). Kartläggning, utvärdering och dokumentation. I systemet fanns möjlighet att skapa automatiska beställningar som byggde på inmatade kontrakt med koppling till leverantörer. Läs mer…
 • Uniper PDMS – ”Purchase File”. Kartläggning, utvärdering och dokumentation av Unipers ”Procurement Document Management System” (PDMS). Externa filer länkas in i SAP via insända mejl eller manuellt via menyval. Läs mer…
 • Material Master Data. Underhåll av master data på bland annat MRP-flikarna. Jag utvärderade, testade och dokumenterade gällande Material Resource Planning (MRP) och ”Automatisk beställning” (AutoPO). .Läs mer…
 • Service Master Data. Arbetade lite med Service masterdata-underhåll. I samband med att jag registrerade nya i systemet kom jag i kontakt med masterdata även för tjänster. Läs mer…
 • Tjänsteregistrering. Registrerade min egen konsulttid i systemet vissa månader och lärde mig lite om Service Entry Sheets (SES) m m
 • SAP Business Warehouse (BW) support samt deltagande vid MOCK/BAT/ORT-tester. Unipers data migrerades från E.ONs SAP system. Hjälpte till med tester i SAP BW som dokumenterades i SAP Solution Manager.Läs mer…
 • QlikView support. Uniper använde rapporter i QlikView som visade beställt och fakturerat. Jag lärde mig uppdatera applikationen med ny data. QlikView skulle ersättas av SAP BW-rapporter och användes sparsamt. Jag gjorde en kartläggning och dokumentation med alla fakta om applikationen.

Atos Medical AB1999 – 2014 Läs mer

15 års anställning med många olika tjänster och arbetsuppgifter. Datorer som jag använde körde alla Windows OS!
 • QlikView – Utveckling och design av applikationer.
 • SAP BI/BW – Systemadministratör och utvecklare. Ansvarig för användarkonton, roller och behörigheter, processkedjor, modellering och framtagning av rapporter m m. Kontakter med konsulter. Erfarenhet av version 3 och 7.
 • SAP ECC ERP, SAP Solution Manager, SAP APO och SAP CRM – Systemadministratör. Hantering av användarkonton, roller och behörigheter med mera.
 • Microsoft SQL Server – Samlad lång erfarenhet från olika håll genom arbetsuppgifter och uppdrag inom BI, CRM, ERP, HR, backup och SAP etc.
 • Lotus Notes Domino administratör och applikationsutvecklare. Ansvar för utveckling, mejlserver, användarkonton och behörigheter. Utvecklade cirka 25 applikationer inom olika användningsområden.
 • PC-tekniker – installation av datorer och användarsupport.
 • Backupansvarig – Planering, övervakning och säkerhet. Ansvar för företagets backup av data under många år.

Referenser, dokumentation, tips och råd, länkar m m