Johari fönster

× OBS! Denna sida är under utveckling!
Joharifönster är en psykologisk modell för att karakterisera olika sätt att kommunicera. Modellen utvecklades på 1950-talet vid University of California av psykologerna Joseph Luft och Harrington ”Harry” Ingham.

Källa: Wikipedia

Länkar till andra webbplatser

Wikipedia
Psykologiskolan