QlikView – lösningar

×Denna sida kommer att kompletteras med mer information under 2020!
Qlik

Från ax till limpa: lösningar / utveckling / design

Exempel på applikationer som jag har utvecklat i QlikView
Effektivitet – från Agda PS hämtas bland annat information om anställda som tillhör en viss avdelning. I en excelfil kan man manuellt skriva in kompletterande information från inhyrda resurser. Från SAP hämtas bland annat processorderdata och internorderdata.

QlikViewQlikView
QlikCognos – laddar konsoliderad data från Cognos och sammanställer i många olika rapporter.

QlikView
SAP Licenser – laddar in licensdata från 5 st produktionssystem i SAP och presenterar informationen i diverse QlikView-rapporter

Lägesöversikt – för att analysera lagernivåerna av särskilt utvalda artiklar/material. Läser in lagerantal och jämför med orderstock m m.

Inköp – Atos Medical mätte sina inköp på ett litet annorlunda sätt och inte enligt SAP standard. Konsulter hade skapat en query i systemet för kunna visa upp inköpsstatistik. Logiken bakom med urval av fält och från olika inköpstabeller kunde även användas av QlikView!

Reklamationsstatistik – laddar reklamationsutredningsdata och sammanställer i många olika rapporter.

Germany Sales – Under några månader 2008 deltog jag i ett QlikView-projekt nere i Tyskland. Vi skapade en datamodell med tabeller från dotterbolagets ERP-system Microsoft Navision (Nav / Dynamics). Kopplingar mot datakälla konfigurerades, tabeller associerades och data lästes in i QlikView.

CH Sales – Utvecklat till dotterbolaget i Schweiz som använde Scala ERP! Säljstatistik, säljstatistik, säljstatistik!

Gott & blandat 2 – Skånetrafiken – Skånetrafiken lägger ut trafikdata för andra att använda via ett api. Till detta api har jag skapat en förbindelse i QlikView via http / webb- och Internetfil. Applikationen visar jag hur jag på ett enkelt sätt visualiserar resultatet.